ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

1947

1952

The beginning of FBT when Mr. Kamol started to sew a football in a temple at Saphan Lueang.

The beginning of FBT when Mr. Kamol started to sew a football in a temple at Saphan Lueang.

คุณกมล โชคไพบูลย์กิจ ประกอบอาชีพซ่อมเครื่องหนัง กระทั่งปี พ.ศ. 2493 มีโอกาสซ่อมลูกฟุตบอลของชาวต่างชาติที่นำเข้ามาเล่นในสมัยนั้น จึงได้นำลูกบอลนั้นพิจารณา และหาวิธีการเย็บลูกฟุตบอลขึ้นมาด้วยตนเอง นับเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตลูกฟุตบอลในประเทศไทย คุณกมลเริ่มเย็บลูกฟุตบอลในบ้านของตนเอง เริ่มแรกผลิตได้วันละ 2-3 ลูก โดยหาช่องทางวางจำหน่ายตามห้างขายเครื่องกีฬาที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น เช่น ไนติงเกลโอลิมปิก ห้างมาลินี ต่อมาเริ่มผลิตได้มากขึ้น  

1954

Establishment of limited partnership and the first Football Thai (FBT) factory at Lad Krabang area which was marked as the starting point of the business.

Establishment of limited partnership and the first Football Thai (FBT) factory at Lad Krabang area which was marked as the starting point of the business.

Mr. Kamol gathered some money to establish a factory in Lad Krabang district, Bangkok province. He firstly named the factory “Football Thai Factory”. The business has expanded until it is..Read More

1963

Mr. Kamol Chokephaibulkit, President of FBT factory, presented footballs and rugby balls produced by the factory to His Majesty King Bhumibol Adulyadej King Rama IX during Thai Products Exhibition at Saran Rom Palace.

Mr. Kamol Chokephaibulkit, President of FBT factory, presented footballs and rugby balls produced by the factory to His Majesty King Bhumibol Adulyadej King Rama IX during Thai Products Exhibition at Saran Rom Palace.

Mr. Kamol was given a chance to meet His Majesty King Bhumibol Adulyadej King RAMA IX to present the football that he made by himself. He was very proud that..Read More

1966

After the 5th Asian Games, Mr. Kamol opened a retail store next to Suphachalasai Stadium and established the store as a head office.

FBT became the official sponsor of sporting event in Asian regional level that was hosted in Thailand, the 5th Asian Games in Bangkok. The role of FBT has gradually increased..Read More

1978

1984

1988

1992

FBT was the first and only Thai manufacturer selected as a sponsor in National Olympic Committee of Thailand for Thai teams in SEA Games, Asian Games and Olympic Games

FBT was the first and only Thai manufacturer selected as a sponsor in National Olympic Committee of Thailand for Thai teams in SEA Games, Asian Games and Olympic Games

FBT was the first and only Thai manufacturer selected as a sponsor in National Olympic Committee of Thailand for Thai teams in SEA Games, Asian Games and Olympic Games. Since..Read More

1993

1995

The opening of FBT Sport Complex

The opening of FBT Sport Complex

The opening of FBT Sport Complex, the complex for all kinds of sports equipment from the manufacturers worldwide. This has also been FBT head office until today.    

1998

FBT was granted the right to use the logo and was the main sponsor of the 12th Asian Games

FBT was granted the right to use the logo and was the main sponsor of the 12th Asian Games

FBT was granted the right to use the logo and was the main sponsor of the 12th Asian Games in Bangkok. Also, FBT was granted the right to manufacture products..Read More

2001

FBT was awarded with the 26th International Award For The Best Trade Name 2001

FBT was awarded with the 26th International Award For The Best Trade Name 2001

FBT was awarded with the 26th International Award For The Best Trade Name 2001 which took place in France.  

2002

The 50th Anniversary of Football Thai Factory Sporting Goods Co., Ltd.

The 50th Anniversary of Football Thai Factory Sporting Goods Co., Ltd.

The 50th Anniversary of Football Thai Factory Sporting Goods Co., Ltd. General Prem Tinasulanond was the chairman of the ceremony.  

2005

2007

2008

FBT opened the new building for manufacturing of sports clothing

FBT opened the new building for manufacturing of sports clothing

FBT opened the new building for manufacturing of sports clothing to serve increasing demand. The new building consists of over 30,000 m2 of utility space.  

2009

FBT signed up to be the main sponsor of International Federation of Petanque in the 2nd

FBT signed up to be the main sponsor of International Federation of Petanque in the 2nd

FBT signed up to be the main sponsor of International Federation of Petanque in the 2nd term during 2009-2012. Mr. Kamthon Sindhavananda was the chairman of the signing ceremony. FBT..Read More

2010

FBT provided “FBT Lad Krabang – Nong Chok sports field” to district offices as a community sports center for the people in Lad Krabang – Nong Chok districts.

FBT provided “FBT Lad Krabang – Nong Chok sports field” to district offices as a community sports center for the people in Lad Krabang – Nong Chok districts.

– FBT provided “FBT Lad Krabang – Nong Chok sports field” to district offices as a community sports center for the people in Lad Krabang – Nong Chok districts. –..Read More

2011

2011 FBT and Bangkok Metropolitan Administration together organized “Hula Hoop Festival”

2011 FBT and Bangkok Metropolitan Administration together organized “Hula Hoop Festival”

2011 FBT and Bangkok Metropolitan Administration together organized “Hula Hoop Festival” to boost good health for the people of Bangkok.  

2012

2015

2016

2017

FBT was the official sponsor of the 29th SEA Games and the 9th ASEAN Para Games in Kuala Lumpur, Malaysia.

Over many decades, FBT has continuously developed the business. FBT has also sponsored sporting events of various organizations to advance Thai sporting society further. For this reason, FBT has received..Read More

Over many decades, FBT has continuously developed the business. FBT has also sponsored sporting events of various organizations to advance Thai sporting society further. For this reason, FBT has received many awards and has become well-known in Asian region. Later, FBT has expanded manufacturing bases to meet markets demand. FBT factories are the top largest factories for sporting goods in Thailand. The factories manufacture items for all kinds of sports including clothing and equipment. FBT has continuously built its capacity until FBT is internationally accepted under the well-known trademark. The products of FBT are exported worldwide.       

FBT firmly passed through its 60th anniversary and ready to step into the 7th decade with confidence. FBT is named as the giant of sporting industry. FBT is accepted nationally and internally as a manufacturer and a distributor of quality sporting goods which completely fulfills the needs of sports lovers.