test

FBT ให้การสนับสนุน และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มองค์กรกีฬา และสมาพันธ์ต่างๆ ให้นำผลิตภัณฑ์มาใช้ในการแข่งขัน

สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย
 WEBSITE

สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สภามวยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
 WEBSITE

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาทางอากาศแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย
 WEBSITE

สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมนักฟุตบอลอาวุโส
 WEBSITE
 FACEBOOK