แผนกผลิตผลิตเปตอง

เอฟบีที ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตเปตอง ซึ่งเป็นสินค้าได้เปิดการผลิตเป็นรายการล่าสุด เอฟบีที พิถีพิถันในด้านการคัดเลือกวัตถุดิบ และใช้กรรมวิธีทันสมัยในการเคลือบผิด Hard Chrome หรือไทเทเนียม เพื่อที่จะทำให้ลูกเปตองของเอฟบีทีมีคุณภาพสูง สุดลูกเปตองของเอฟบีที ได้รับการรับรองมาตราฐานจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FTPJP)

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ได้รับการขนานนามว่าเป็นยักษ์ใหญ่ ในวงการกีฬา เนื่องจากฐานการผลิตที่ใหญ่โต สามารถผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ได้แทบทุกชนิด และได้รับการยกย่องจากบุคคลภายนอก และหน่วยงานราชการในการสนับสนุนสถาบันและกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

การเป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้จัดจำหน่ายนั้น ทำให้ FBT ควบคุมคุณภาพสินค้าได้เป้นอย่างดีมาตลอด รวมถึงทำให้บริษัทฯมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด