เอฟ.บี.ที. ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขัน Asean University Games 2016 ครั้งที่ 18

เอฟ.บี.ที. ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขัน Asean University Games 2016 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4 - 12 กรกฎาคม ณ ประเทศสิงคโปร์