La Franc

อุปกรณ์กีฬาเปตองมาตรฐานระดับสากล
ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์เปตองนานาชาติ
Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P)
ใช้สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ
FBT เป็นผู้ผลิตแบรนด์ La Franc เพียงรายเดียวของไทย