FBT ได้รับรางวัล ซุปเปอร์แบรนด์ (Superbrands) เป็นครั้งแรก และเป็นผู้สนับสนุนหลักของสหพันธ์เปตองนานาชาติ สมัยที่ 1 (พ.ศ. 2548-2552)

Go Back