FBT เป็นผู้ผลิตไทยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนในซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิคเกมส์

FBT เป็นผู้ผลิตไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สนับสนุน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ในซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิคเกมส์ และเป็นผู้สนับสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนติดต่อกันนานกว่า 15 ปี

Go Back