FBT เปิดอาคารใหม่สำหรับแผนกผลิตเสื้อผ้ากีฬา

FBT เปิดอาคารใหม่สำหรับแผนกผลิตเสื้อผ้ากีฬา ตอบสนองความต้องการของสินค้าที่มีมากขึ้น บริษัทจึงสร้างอาคารใหม่มีพื้นที่สำหรับการผลิตเสื้อผ้ากว่า 30,000 ตารางเมตร

Go Back