FBT เซ็นสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลักของสหพันธ์เปตองนานาชาติ สมัยที่ 2

FBT เซ็นสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลักของสหพันธ์เปตองนานาชาติ สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2552- 2555) โดยมีท่าน พลเอกกำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในพิธี และเปิดเอฟบีทีฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ชั้น 6 อาคาร เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ซึ่งทางบริษัทได้ลงทุนเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย เพื่อรองรับคนรักกีฬาทุกคน

Go Back