เป็นผู้รับลิขสิทธิ์การใช้ตราสัญลักษณ์และเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 12

เป็นผู้รับลิขสิทธิ์การใช้ตราสัญลักษณ์และเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 12 ที่กรุงเทพมหานคร และรับลิขสิทธิ์ผลิตสินค้าของการแข่งขันฟุตบอลโลก 1988 ที่ประเทศฝรั่งเศส

Go Back