มอบลานกีฬา เอฟ.บี.ที. ลาดกระบัง-หนองจอก ให้กับสำนักงานเขตบริหาร

  • มอบลานกีฬา เอฟ.บี.ที. ลาดกระบัง-หนองจอก ให้กับสำนักงานเขตบริหาร เพื่อเป็นศูนย์กีฬาชุมชนลาดกระบัง-หนองจอกของประชาชนในเขตพื้นที่
  • โรงงานของ FBT ได้รับการรับรอง ISO 9001 – 2008 และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารแรงงานไทย มทชร 8001-2553 (TSL 8001 ถึง 2010)
  • FBT ได้รับการรับรองคุณภาพลูกขนห่านกลางแจ้ง FBT SPEED PLATINUM CHAMPIONSHIP จากสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ให้สามารถใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ FBT เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก BWF

Go Back