นายกมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการโรงงานฟุตบอลล์ไทย นำลูกฟุตบอลและรักบี้ ซึ่งผลิตโดย โรงงาน ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เนื่องในงานแสดงสินค้าไทย ณ วังสราญรมย์

คุณกมล ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมถวายลูกฟุตบอล และลูกรักบี้ซึ่งผลิตเองด้วยความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ที่คนไทยสามารถผลิตสินค้าเพื่อวงการกีฬาไทยได้สำเร็จ

Go Back