ครบรอบ 50 ปี โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์

ครบรอบ 50 ปี โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี

Go Back