ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟุตบอลล์ไทยที่ลาดกระบังเป็นแห่งแรก

ปี พ.ศ. 2495 คุณกมลได้รวบรวมเงินทุนก่อตั้งโรงงานขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “โรงงานฟุตบอลล์ไทย” และพัฒนาธุรกิจจนเป็นที่รู้จักในนาม บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือ FBT ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 เปิดร้านค้าปลีกแห่งแรกบริเวณสามย่าน หรือจามจุรีสแควร์ในปัจจุบัน

Go Back