FBT สนับสนุนเวทีมวย ใน “แม่โดมเกมส์”

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด  ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37   “แม่โดมเกมส์”   ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ชุดแข่งขันของนักกีฬาเจ้าภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท   และในวันเสาร์ที่  30  มกราคม  2553 ได้มีพิธีรับมอบเวทีมวยสากลสมัครเล่นให้กับ

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37  “แม่โดมเกมส์”    ณ สนามแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นฯ  ภายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

โดย นายมนต์ชัย  โชคไพบูลย์กิจ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารของบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด เป็นผู้มอบเวทีมวยให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศาสตราจารย์  ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ  เป็นผู้รับมอบเวที  ในการนี้นายมนต์ชัย ได้กล่าวว่า  ทางบริษัทฯ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันฯ กีฬาในระดับอุดมศึกษาและต้องการให้นักกีฬา ของสถาบัน มีเวทีได้มีคุณภาพมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ ไว้สำหรับฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือ โดยเวทีมวยที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับทาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้มีมูลค่ากว่า  650,000  บาท  ซึ่งเป็นเวทีมวยดังกล่าวมีมาตรฐานเดียวกันกับเวทีที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่  23  (ฟิลิปปินส์) ,ซีเกมส์ ครั้งที่  24   (โคราช) ,ซีเกมส์ ครั้งที่ 25  (เวียงจันทร์เกมส์) ฯลฯ