FBT สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

8 ตุลาคม 2550

กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการ กรุงเทพฯ ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี    ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ( U15 BANGKOK FOOTBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2007)       โดยมีเป้าหมายให้ เยาวชนของชาติใช้กีฬาเป็นสื่อในความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจังหวัดต่างๆ จากทั่วประเทศ       ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส
แข่งขันฟุตบอลพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาสู่กีฬาเพื่ออาชีพต่อไป               โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน     
จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ทีมและจากจังหวัดอื่นทั่วประเทศ 75 ทีม รวม 80 ทีม

กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 -21 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เขตหนองจอก
และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย – ญี่ปุ่น)
    พิธีเปิด 12 ต.ค. 50 เวลา 17.00 น.
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง
    การแข่งขัน 13 – 17 ต.ค. ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ (หนองจอก) และ18 – 21 ต.ค. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
โดย FBT ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนไทยก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต อย่าพลาด!! ติดตาม ความเคลื่อนไหว
เปิดแข้งระเบิดศึกเยาวชน U 15 ปี ครั้งนี้ ที่ กรุงเทพฯ