การแข่งขัน และกิจกรรมระดับสากล

FBT ให้การสนับสนุน และเป็นที่ยอมรับให้นำผลิตภัณฑ์มาใช้ในการแข่งขันระดับสากล
การแข่งขัน SEA GAMES ครั้งที่ 29 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขัน SEA GAMES ครั้งที่ 29 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขัน ASEAN Para Games ครั้งที่ 8  เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขัน ASEAN Para Games ครั้งที่ 8 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขัน ASIAN BEACH GMES DA NANG VIETNAM ครั้งที่ 5 ประเทศเวียดนาม

การแข่งขัน ASIAN BEACH GMES DA NANG VIETNAM ครั้งที่ 5 ประเทศเวียดนาม

การแข่งขัน DEAF FUTSAL WORLD CUP BANGKOK ประเทศไทย

การแข่งขัน DEAF FUTSAL WORLD CUP BANGKOK ประเทศไทย

การแข่งขัน SEA GAMES ครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขัน SEA GAMES ครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขัน ASEAN Para Games ครั้งที่ 8 ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขัน ASEAN Para Games ครั้งที่ 8 ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 14 ประเทศอังกฤษ

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 14 ประเทศอังกฤษ

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 15 ประเทศบราซิล

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 15 ประเทศบราซิล

การแข่งขัน ASEAN Para Games ครั้งที่ 7 ประเทศพม่า

การแข่งขัน ASEAN Para Games ครั้งที่ 7 ประเทศพม่า      

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 5 ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 5 ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 6 ประเทศอินโดนีเซีย

การแข่งขัน Paralympic Games ครั้งที่ 6 ประเทศอินโดนีเซีย

การแข่งขันชักกะเย่อชิงแชมป์โลก ประเทศเนเธอร์แลนด์

การแข่งขันชักกะเย่อชิงแชมป์โลก ประเทศเนเธอร์แลนด์