นายกมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการโรงงานฟุตบอลล์ไทย นำลูกฟุตบอลและรักบี้ ซึ่งผลิตโดย โรงงาน ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เนื่องในงานแสดงสินค้าไทย ณ วังสราญรมย์

คุณกมล ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมถวายลูกฟุตบอล และลูกรักบี้ซึ่งผลิตเองด้วยความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ที่คนไทยสามารถผลิตสินค้าเพื่อวงการกีฬาไทยได้สำเร็จ

รายละเอียด

ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟุตบอลล์ไทยที่ลาดกระบังเป็นแห่งแรก

ปี พ.ศ. 2495 คุณกมลได้รวบรวมเงินทุนก่อตั้งโรงงานขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “โรงงานฟุตบอลล์ไทย” และพัฒนาธุรกิจจนเป็นที่รู้จักในนาม บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือ FBT ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 เปิดร้านค้าปลีกแห่งแรกบริเวณสามย่าน หรือจามจุรีสแควร์ในปัจจุบัน

รายละเอียด

จุดเริ่มต้น คุณกมลเริ่มเย็บฟุตบอลในศาลาวัดที่สะพานเหลือง

คุณกมล โชคไพบูลย์กิจ ประกอบอาชีพซ่อมเครื่องหนัง กระทั่งปี พ.ศ. 2493 มีโอกาสซ่อมลูกฟุตบอลของชาวต่างชาติที่นำเข้ามาเล่นในสมัยนั้น จึงได้นำลูกบอลนั้นพิจารณา และหาวิธีการเย็บลูกฟุตบอลขึ้นมาด้วยตนเอง นับเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตลูกฟุตบอลในประเทศไทย คุณกมลเริ่มเย็บลูกฟุตบอลในบ้านของตนเอง เริ่มแรกผลิตได้วันละ 2-3 ลูก โดยหาช่องทางวางจำหน่ายตามห้างขายเครื่องกีฬาที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น เช่น ไนติงเกลโอลิมปิก ห้างมาลินี ต่อมาเริ่มผลิตได้มากขึ้น

รายละเอียด