แบ่งฝัน…ปันให้น้อง ปีที่ 7

            บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ร่วมกับ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จัดโครงการเพื่อการกุศลสำหรับน้องๆที่ด้อยโอกาส ในสังคม ภายใต้โครงการ “แบ่งฝัน...ปันให้น้อง ปีที่ 7” ระหว่างวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2553 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยลูกค้าทั่วไปที่มาเที่ยว สวนสนุกดรีมเวิลด์สามารถนำอุปกรณ์กีฬาที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้ มาบริจาค เพื่อรับส่วนลดในการซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นภายในสวนสนุก
            ซึ่งหลังจากจบโครงการฯทางสวนสนุกดรีมเวิลด์จะนำอุปกรณ์ ที่ได้รับ การสนับสนุน จาก FBT และอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ไปมอบให้แก่โรงเรียน ในถิ่นทุรกันดารต่อไป ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ชมงานมากกว่า 3,000 คน