เอฟ.บี.ที. ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปั่นจักรยานบอกรักพ่อ บอกรักแม่ของแผ่นดิน ที่เบตง

เอฟ.บี.ที. ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปั่นจักรยานบอกรักพ่อ บอกรักแม่ของแผ่นดิน ที่เบตง
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
เทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในวาระแห่งปีมหามงคลนี้ กรมราชองครักษ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และเทศบาลเมืองเบตงจึงได้ร่วมมือกัน จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปั่นจักรยานบอกรักพ่อ บอกรักแม่ของแผ่นดิน ที่เบตง โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559