ร่วมลงนาม สนับสนุนสหพันธ์ฟุตบอลประเทศลาว มูลค่ารวม 29,900,000 บาท

สหพันธ์ฟุตบอลประเทศลาวเยี่ยมชมโรงงานฟุตบอลล์ไทย หนองจอกและลงนามสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนเป็นระยะเวลา 4 ปี รวมมูลค่า 29,900,000 บาท เมื่อวัน 16 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทยจำกัด และคุณถำไพ ปะเสิด รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาว ร่วมลงนามสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนสหพันธ์ฟุตบอลประเทศลาวเป็นระยะเวลา 4 ปี อีกทั้งยังได้มีการเยี่ยมชมโรงงานฟุตบอลล์ไทย หนองจอก