ปัจจุบัน FBT ประกอบธุรกิจเครื่องกีฬาครบวงจร ทั้งสายการผลิตและจัดจำหน่าย

มีโรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาขนาดใหญ่ ผ่านได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ยังมี FBT Sport Complex ศูนย์สรรพสินค้ากีฬาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใหญ่

ที่สุดในเอเชีย พร้อมด้วยเครือข่ายร้านค้ามากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และส่งออกสินค้า

กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 FBT ยังคงทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพฝีมือคนไทย

เพื่อให้ทุกคนเล่นกีฬาอย่างมีความสุขได้ในราคาย่อมเยา รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งคืนกำไรสู่สังคมและส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมสร้างสังคมให้แข็งแรง