ผลการแข่งขัน 100 พลัส – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 ประจําปี 2559

ผลการแข่งขัน 100 พลัส - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 ประจําปี 2559
ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2559 ณ สนามเทนนิสปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค ลาดกระบัง

ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ
หญิงเดี่ยว 8 ปี ได้แก่ ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา
หญิงเดี่ยว 10 ปี ได้แก่ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร
หญิงเดี่ยว 12 ปี ได้แก่ สมัชญา ออรุ่งโรจน์
หญิงเดี่ยว 14 ปี ได้แก่ ปารณัท ลำเจียกเทศ
หญิงเดี่ยว 16 ปี ได้แก่ อัญชิสา ฉันทะ
หญิงเดี่ยว 18 ปี ได้แก่ ธนัชพร ยังโหมด

ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ
ชายเดี่ยว 8 ปี ได้แก่ คุณานันท์ พันธราธร
ชายเดี่ยว 10 ปี ได้แก่ ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร
ชายเดี่ยว 12 ปี ได้แก่ กฤติน แอบเอียม
ชายเดี่ยว 14 ปี ได้แก่ ธนกร ศรีรัตน์
ชายเดี่ยว 16 ปี ได้แก่ พศวีร์ เหรียญสุวงษ์
ชายเดี่ยว 18 ปี ได้แก่ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์