การแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 32

ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์กีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงาน FBTได้นำบูธ ไปจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษกันด้วย ชมกีฬากันแล้วก็แวะ เข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันนะค่ะ