กลุ่มองค์กรกีฬา สมาพันธ์

FBT ให้การสนับสนุน และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มองค์กรกีฬา และสมาพันธ์ต่างๆ ให้นำผลิตภัณฑ์มาใช้ในการแข่งขัน
สมาคมกีฬาสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 
 

สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK
 

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK
 

สภามวยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภามวยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
 
 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 
 

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

 FACEBOOK
 
 

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK
 

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK
 

สมาคมกีฬาทางอากาศแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาทางอากาศแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 

สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK
 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 WEBSITE
 FACEBOOK

สมาคมนักฟุตบอลอาวุโส
สมาคมนักฟุตบอลอาวุโส

 WEBSITE
 FACEBOOK